Naslovna

VIDEO: Jedina laboratorija u BiH sa standardom 17025

  • Ispis

Na press konferenciji Zavoda za veterinatsvo, ovom prigodom, pridružili su se  u znak podrške direktorici Beganović i zaposlenicima Zavoda: Hamdija Lipovača, premijer USK, Nada Rajković pomoćnik federalnog  ministra za veterinarstvo, Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.-    Naš strateški cilj za 2012. godinu smo ispunili, a to je sticanje akreditacije od strane hrvatske akreditacijske agencije, odnosno agencije koja je potpisnik MLA sporazuma i na taj način smo postal  jedina laboratorija na području Bosne i Hercegovine iz polja pregleda hrane koja je akreditirana za standard 17025 odnosno standard koji moraju ispunjavati sve laboratorije koje se bave pregledom hrane. Kako BiH nema akreditiranu  ustanovu za pregled hrane, mi uposleni u ovoj ustanovi smo se odlučili na ovaj, vjerujte džinovski korak, da se prijavimo HAA za sticanje akreditacije za pomenuti standard.  Kroz 11 mjeseci koliko je trajao proces do akreditacije  ja moram naglasiti da smo imali svrsishodnu podršku našeg osnivača, a tu prije svega mislim na Premijera kantona  i ministra poljoprivrede vodoprivrede i sumarstva Amira Džajića,  koji je  podrzao  projekat te sufinansirao jedan njegov dio, kazala je direktorica Veterinarskog zavoda USK.

Područje za koje su se  u VZ USK odlučili za akreditaciju je odjeljenje za higijenu i tehnologiju namirnica i vode sa pripadajućim laboratorijama, mikrobiološki laboratorij, fizikalno - hemijski, laboratorij za analizu sirovog mlijeka kao i laboratorij koji je jos u povojima a  to je laboratorij za rezidue.

Pomenute laboratorije pružaju širok dijapazon usluga kroz mnoštvo metoda a koje su  i dio  higijenskog paketa i  proizvođači  koji žele svoje proizvode izvesti van granica BiH  sada mogu te usluge dobiti  u Veterinarskim zavodu  USK , a da mu pri tome izvještaj o traženoj analizi bude valjan van granica BiH.

Čestitkama su se pridružili i Sejad Mačkić te Nada Rajković koji su istakli važnost ove akreditacije.

-    Ovo je značajno i za izvoznike ail i za građane, potrošače jer ova laboratorija može dati odgovor na pitanje koje se sve češće postavlja a to je : kakvu hranu jedemo, naglasio je direktor Agencije za sigurnost hrane.

Hamdija Lipovača, premijer USK  istaknuo je da se ne  može tvrditi da  BiH nespremna dočekuje ulazak Hrtvatske u EU, jer USK dokazuje i ovim koliko se pažnje posvetilo toj problematici.

-     Veterinarski zavod uspio je osigurati o ovaj važan certifikat i time dao još jednu prednost Izačiću kao  trećem graničnom prijelazu  Sporazum o BIP-ovima, graničnim prijelazima za robe životinjskog porijekla, što je za privredu ovog kraja bilo od presudne važnosti i za to smo se uspjeli izboriti, kazao je Lipovača.