Istorijat

J.U ''Veterinarski zavod“ BIHAĆ osnovan je 09.10.1998. godine pod imenom Kantonalni Veterinarski zavod USK-a. Sa 30.06 2005 godine Zavod prestaje djelovati kao organizaciona jedinica Vlade USK-a i donosi se odluka o osnivanju Javne Ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać, djelatnost naučno – dijagnostička veterinarska ustanova, koja se sastoji iz slijedećih dijagnostičkih odjeljenja:

1. Laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje

2. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane, vode i predmeta opće upotrebe

3. Laboratorija za rezidue

4. Laboratorija za kontrolu sirovog mlijeka

5. Laboratorija za bolesti mliječne žljezde

6. Serološka laboratorija za dijagnostiku bakterijskih i virusnih bolesti i molekularnu biologiju

7. Laboratorija za patomorfološku dijagnostiku

8. Laboratorija za invazione bolesti, bolesti peradi, pčela i riba


J.U. “Veterinarski zavod“ Bihać posluje po Zakonu o Javnim Ustanovama, a za svoj rad posjeduje riješenja i dozvole od nadležnih institucija:
- riješenje o tehničkom prijemu objekta,
- riješenje Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a,
- riješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva –Sarajevo,
- riješenje o upisu u sudski registar.

Ključne godine u razvoju JU „Veterinarski zavod“ Bihać su:
 
2005.- donošenje Odluke o samofinansiranju od stane Osnivača,
 
2005.- formiranje Odjeljenja serologije sa parazitologijom i Odjeljenja za higijenu živežnih namirnica i vode,
 
2005. - počinje ispitivanje životinjskih seruma na zarazne bolesti i samim tim formiranje odjeljenja Serologije i parazitologije
 
2005. - formiranje odjeljenja za higijenu živežnih namirnica i vode koja se sastoji iz mikrobiološkog i fizikalno-hemisjkog dijela,              sa pratećim prostorijama za uništavanje istog
 
2006. - uvode se nove metode kao i tehnike rada u oba odjeljenja, vrši se sistematizacija radnih mjesta. 01.12.2006.g. uveli            smo ISO9001 a i toku su aktivnosti i pripreme za akreditaciju kako labartorija tako i osoblja (ISO 17025)
 
2007. - dobijena akreditacija ISO 17025
 
2008. - pokreće se laboratorija za sirovo mlijeko uz pomoć visokosofisticirane opreme
 
2011. - Laboratorija je reakreditirana (BATA) po standardu 17025 uz proširenje metoda
 
2011. - Pokrenuli laboratorij za rezidue
 
2012. - Uvode se četiri nove metode,
 
2012. - Pokrenuli novulaboratoriju za bolesti mliječne žlijezde,
 
2012. - Izvršili izmjene i dopune svih akata Zavoda u skladu sa procedurom i potrebnim zakonskim aktima
 
2012. - Laboratorija je akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za Standard 17025 po BAS EN ISO Standardima, za čije potrebe je uvedeno još 20 metoda, te time učinili Izvještaj o ispitivanju valjanim van granica Bosne i Hecegovine
 
2013. - Uveli Standard 14001, Sistem upravljanja okolinom, recertificirali se za Standard 9001
 
2013. - Obranili redovni nadzor za Standard 17025 kod HAA   
         - Proširili broj prijavljenih metoda za akreditaciju kod BATA-e
 
2013. - Uradili rekonstrukciju laboratorijskog i službenog prostora JU „Veterinarski zavod“ Bihać, te kompletne uvjete rada                uposlenih doveli na visoki nivo
 

 

Dodatne informacije