Rukovodna struktura JU “Veterinarski zavod” Bihać:
 
Upravni odbor
 
Direktor
 
Menadžer kvaliteta (Quality Manager-QM menadžer)
 
JU „Veterinarski zavod“ Bihać je podjeljen na sljedeće odjele sa pripadajućim laboratorijama:
 
Opći odjel predstavlja administrativni dio Zavoda Odjel za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porijekla i vode:
a/ Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje,
b/ Laboratorij za kontrolu kvaliteta hrane, vode  i predmeta opće      
upotrebe,
c/ Laboratorija za rezidue
 
Odjel za kontrolukvaliteta sirovog mlijeka:
a/ Laboratorij za kontrolu sirovog mlijeka,
b/ Laboratorij za bolesti mliječne žlijezde,
 
Odjel za epidemiologiju i zarazne bolesti:
a/ Serološki laboratorij za dijagnostiku bakterijskih i virusnih bolesti i 
molekularnu biologiju,
b/ Laboratorij za patomorfološku dijagnostiku,
c/ Laboratorij za invazione bolesti, bolesti peradi, pčela i riba
d/ Služba za epizootiologiju.
 
Odjel za sanitarnu ekologiju
a/ Odjeljenje za spaljivanje životinjskih leševa, klaoničkih konfiskata, ostalih 
specifičnih otpadnih animalnih tvari i neškodljivog organskog otpada 
b/ Odjeljenje za sanitaciju i poslove DDD.
 
 
 
 
 
Ciljevi i zadaci ispunjeni i ostvareni u 2013.g.
 
 
Ispunili u potpunosti strateške ciljeve  za 2013. Godinu;
Uveli novi standard zaštite okoliša 14001, koji smo integrirali sa postojećim 9001;
Dobitnici smo nagrade evropskog pokreta u B i H , kao jedina institucija ovog tipa  za kategoriju 
„ Evropski standard i kvaliteta rada“;
JU „ Veterinarski zavod” Bihać izvršio je  obuku proizvođača mlijeka/ farmera koji su bili zainteresirani za isto;
Obišli sve svoje komitente na području FBiH sa ciljem zadržavanja istih i eventualnog proširenja poslova, i sad  je naša ustanova sa prijašnjih 128 komitenata proširila svoje djelovanje, tako da sad brojimo 300 firmi koji kod nas traže analize;
Bili 24 sata na raspolaganju svima koji su zainteresirani za naš rad ili onima kojima je trebala konkretno naša usluga, a bila je opravdana i u skladu sa propisanim procedurama;
Zainteresiranim radnicima omogućili potrebne edukacije;
Postupili po planu javnih nabavki za 2013.godinu u skladu s zakonom o istima;
Izvršili validaciju metoda prema ISO standardima;
Izvršili kalibraciju opreme koja ulazi u proces rada;
Učestvovali u PT- testovima i međulaboratoriskim ispitivanjima za sve akreditirane metode i to Engleska, Njemačka,Holandija, Austrija, Amerika, Hrvatska i Italija;
Dobili CEP-ov projekat (znači učešće svjetskog eksperta za polje rezidua) i kroz isti validirali 3 metode, te na taj način postali prva u BiH laboratorija koja je uspjela za jednu godinu validirati 5 metoda ( 2 sami);
Dobili edukaciju jednog uposlenog u Beču iz polja rezidua koja je trajala 4 dana na nacionalnom Institutu Austrije;
Izvršili nabavku nedostajućih ISO standarda, repromaterijala te na taj način uspješno izvršili redovne nadzore nad pripadajućim metodama za standard 17025, od strane HAA i BATA-e;
Proširili kapacitet postojećeg aparata za čistoću laboratorijske vode u laboratoriji za sirovo mlijeko
Renovirali kompletan odjel za zarazne bolesti(podovi, zidovi, namještaj);
Zamijenili postojeću glavnu ulaznu stolariju,unutrašnju ulaznu na odjele Zavoda koja je bila dotrajala i neprikladna za ovakav tip ustanove, po preporuci akreditacijskih tijela;
Osigurali ulaz i izlaz iz ustanove kao i ulaz i izlaz iz odjela s pripadajućim laboratorijama, odnosno uskladili ga s biosigurnosnim nivoom u odnosu na rad u istim;
Ugradili rashladnu komoru s dva ulaza za čuvanje uzoraka prije procesa analize, što zahtijevaju uvedeni standardi, i to imamo kao jedina ustanova ovog tipa u F BiH;
Nabavili neophodnu i prijeko potrebnu opremu za izvođenje analiza, odnosno radi mogućnosti akreditiranja metoda za potrebe svih laboratorija
Pregradili laboratoriju za sirovo mlijeko i time odvojili laboratorijski prostor od radnog tekućeg prostora;
Ugradili potrebni novi namještaj u laboratoriju za mlijeko i mikrobiologiju i rezidue, nabavili potrebne laboratorijske stolice koje nisu bile;
Nabavili nova radna zaštitna odijela za radnike, te im time osigurali siguran i kvalitetan rad;
Izradili novi softver, koji je sada vlasništvo naše Ustanove, s kojim smo pojačali sigurnost izdavanja Izvještaja o ispitivanju, kruženju i proslijeđivanju potrebnih podataka, kao i pojednostavili fakturisanje naših usluga;
Aplicirali na javni poziv od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK-a s porjektom Spalionica, koja je prijeko potrebna za cijeli USK odnosno institucije našeg i sličnog tipa. Isti je dobio podršku od navedenog ministarstva u iznosu od 30.000 KM, te smo u trenutku pisanja ovog izvještaja u fazi pronalaženja još potencijalnih investitora s obzirom da je kompletan projekat u konačnici dosta veći u materijalnom smislu;
Doniranu opremu u vrijednosti cca 80.000 KM od strane viših instanci (Agencija za sigurnost hrane BiH) uspješno instalirali, izvršili potrebnu edukaciju, te pokrenuli pripadajuće metode na istim; 
Ispoštovali sve naloženo od viših nivoa vlasti u smislu propisa i drugih zakonskih akata a koji se odnose kako na našu djelatnost tako i na registraciju , kao i od Članova uprave naše ustanove koji su upoznati sa svim našim radnjama i događanjima vezano za rad zavoda;
Uredno obavještavali sve nadležne o procesima rada Ustanove;
 
 
 

Dodatne informacije